Rafael Suso

944 275 584

Bilbao

Enrique González

666 584 879

Barcelona

David García

686 979 252

Madrid

La marca *Brisk

Amb la voluntat de crear valor, per a nosaltres no hi ha feina petita. Ens motiven els reptes estratègics.

Ajudar a crear una marca és un repte esplèndid: ¡sabates noves! Però ajudar a mantenir-la, a fer que creixi i es converteixi en paraigua d’altres marques és un repte tant o més fascinant.

Comencem per escoltar. Per aprendre de l’anunciant, del sector, dels canals i de les audiències. No hi ha comunicació de marca ja establerta que es pugui permetre el luxe de fer taula rasa del seu recorregut històric i ignorar la identitat que li atorga el mercat, per molt que la seva salvació comporti l’obligació de donar-li la volta.

La nostra feina s’ha desplegat de cap a cap d’un extens territori de sectors i de marques. La llista es pot trobar a l’històric. Amb la majoria d’aquestes marques hi ha hagut relacions llargues i estables, que han durat entre tres i vint anys. Una dada eloqüent. Cuidar una marca va més enllà de la fogonada sobtada, de l’aposta circumstancial de ruleta.

Tenim permanentment obert el debat sobre la “marca”, plasmació contemporània d’una necessitat històrica de comunicació i de diferenciació. El fenomen “marca” ha produït un impacte transversal i formidable en el comerç, l’economia i la imatge dels països. I, com és notori, en la vida quotidiana.

Les empreses són el nostre públic. Proporcionar èxit a les seves marques ens permet enfortir la nostra. Empreses que no es conformen és el que la nostra marca necessita. La seva exigència ens fa més… Brisk.

*brisk (adj.) dinàmic, actiu, energètic, refrescant, viu, ràpid